Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

O škole a něco málo z historie


Počátky litohořské školy sahají až do roku 1782. Prvních sto let nebylo zrovna jednoduchých. V přízemní jednotřídní budově se často učilo až přes sto dětí. Také stav budovy byl špatný. Školní prostředí se o hodně zlepšilo, když v roce 1882 bylo přistavěno poschodí se dvěma prostornými třídami.
Od roku 1979 se děti stravují ve školní jídelně v budově mateřské školy.
Školní družina zahájila svoji činnost v roce 1999. Děti ji mohou denně využívat do 15 hodin. V rámci školní družiny pracují i zájmové kroužky. Ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy výrazně přispěla výstavba nové tělocvičny v roce 2000.

p1000331.jpg

 

 

Základní škola

Základní škola se významně podílí na utváření společenského a kulturního života v obci. Žáci základní a mateřské školy pravidelně účinkují na Vítání občánků a Besedách s dříve narozenými. Pro rodiče každoročně připravujeme besídku ke Dni matek, Vánoční besídku a Předvánoční posezení s rodiči. Svoji školu žáci reprezentují i na různých soutěžích.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Spolu to dokážeme“. Výuku postupně inovujeme a zkvalitňujeme. Již od prvního ročníku je nenásilnou formou včleněn do vyučování cizí jazyk – angličtina. K rozšíření informací a prohlubování vědomostí využívají žáci počítačovou učebnu. Ke zkvalitnění výuky napomáhá interaktivní tabule pořízená z dotačního programu EU peníze školám.

V době po vyučování mají žáci možnost navštěvovat školní družinu plnou zájmových činností - výtvarných, sportovních, tanečních a hudebních. Školní družina je vybavena dvěma počítači s dostatečnou zásobou výukových programů, které zábavnou formou opakují učivo.

Cílem naší školy je dát dětem kvalitní základy pro další vzdělávání, rozvíjet kladné morální hodnoty a učit je vážit si sebe samých i ostatních.

 

Základní škola v Litohoři (1782 – 2013) v datech

Až do roku 1782 neměla osada Litohoř ani duchovní správu, ani svou vlastní školu. Byla přifařena a přiškolena k Domamili.

1782 – V obci byla založena jednotřídní škola Danielem Todlem, opatem kláštera v Louce, pro obce Litohoř, Kolovraty a Dolní Vranín. Byla krovem spojena s farní budovou, která obsahovala dvě klenuté světnice, kuchyň a místnost pro služebnictvo.

1806 – Litohořská škola má 190 žáků.

1882 – Bylo přistaveno poschodí a jednotřídní škola byla rozšířena na dvojtřídní.

Stavba trvala od srpna do listopadu a stála 3 340 zlatých.

1890 – Do Litohoře začaly docházet i děti z Horního Vranína.

1925 – Řídící učitel Bohumír Votava založil obecní kroniku.

1938 – Proběhly opravy bytu správce školy, byl zřízen boční vjezd do školy a ve třídách byla vyměněna okna a podlahy.

1945 – Ve škole bylo ubytováno 90 německých vojáků.

1948 – MNV zakoupil z konfiskátu německého majetku klavír pro potřebu školy za 33 660 Kčs.

1961 – Zakončena oprava školy v celkové částce 75 000 Kčs.

Bylo vybudováno sociální zařízení a vodovod.

1975 – Při celkové rekonstrukci školy bylo zavedeno ústřední topení, nová elektroinstalace a opravena střecha. V předzahrádce školy byly vysázeny okrasné dřeviny.

1978 – K budově byla přikoupena školní zahrada.

1979 – Zahájeno školní stravování.

1981 – Oprava fasády.

1982 – Proběhly oslavy 200. výročí založení školy v Litohoři.

1985 – Zakoupen nový nábytek do tříd.

1996 – Do první třídy byly zakoupeny nové lavice.

1998 – Stali jsme se členy SPV při TJ Litohoř. V rámci tohoto členství se účastníme různých sportovních soutěží a sklízíme úspěchy na přehlídkách pódiových skladeb. Naše úspěšná vystoupení máme možnost každým rokem prezentovat ve vídeňském Prateru.

1999 – Odstraněním příčky v bývalém bytě v přízemí budovy vznikly nové prostory pro zřízení školní družiny.

2000 – Začala se budovat školní tělocvična.

2001 – Byla dokončena tělocvična. Cvičební nářadí jsme získali od SPV. V kotelně byla provedena nová elektroinstalace. Na Vánoce jsme dostali od OÚ první počítač.

2002 – Spolu se setkáním rodáků proběhly oslavy 220. výročí založení školy.

2003 – 1. ledna se základní škola sloučila s mateřskou školou a stala se právním subjektem.

Škola byla nově vybavena pěti počítači.

2006 – Při rekonstrukci budovy byla vyměněna okna a natřena fasáda.

2007 – Výuka byla zkvalitněna nově vytvořeným Školním vzdělávacím programem.

2010 – Škola se zapojila do projektu EU peníze školám.

2011 – Z tohoto projektu škola obdržela dotaci ve výši 405 000 Kč. Část peněz byla použita na nákup školních pomůcek ke zkvalitnění výuky. První patro budovy bylo vymalováno.

2012 – Staré vchodové dveře byly vyměněny za plastové. V přízemí budovy byla zrekonstruována nevyhovující elektroinstalace a celé přízemí bylo nově vymalováno. Obě třídy byly vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Z peněz EU byla zakoupena interaktivní tabule.

2013 – Byla přeložena střecha nad tělocvičnou z důvodu zatékání a vyměněny nevyhovující okapy.

 

Ředitelé základní školy

* 1782 –1789 František Kopecký

* 1789 - 1803 Jakob Tuter

* 1803 - 1841 Jiřík Doubrava

* 1841 - 1843 Šimon Nechvátal

* 1843 - 1846 Josef Čížek

* 1846 - 1856 Jan Sobotka

* 1856 - 1864 Vojtěch Duchek

* 1864 –1874 Matěj Fedra

* 1874 - 1903 Antonín Abrahám

* 1903 – 1908 Petr Krafka

* 1908 – 1924 Konrád Raab

* 1924 - 1926 Bohumír Votava

* 1926 - 1936 Jan Vavříček

* 1937 – 1937 Bohumila Slovenčíková

* 1937 - 1941 Bohumil Holčapek

* 1941 - 1942 Vladimír Vavříček

* 1942 - 1958 Bohumil Holčapek

* 1958 - 1975 Jan Holík

* 1975 - 1979 Bohumil Václavek

* 1979 - 1994 Miroslav Macháček

* 1994 - 2011 Jiřina Vodičková

* 2012 - dosud Romana Kabelková

 

Přehled učitelů působících na škole v Litohoři

1883 – 1887 Jan Juříček

1888 – 1890 Antonín Prášil

1891 – 1895 Václav Kolář

1896 – 1897 Zdenka Večeřová

1897 – 1908 Ludvík Jeřábek

1908 – 1919 Štěpán Koudela

1919 – 1922 Bohumil Holčapek

1922 – 1923 Irena Mulerová

1923 – 1924 Antonín Horna

1924 – 1925 Božena Machová

1925 – 1927 Alžběta Šabatová

1927 – 1928 Marie Piruchtová

1928 – 1929 Irena Postupová - Mulerová

1928 – 1929 Antonín Kratochvíl

1929 – 1930 Vlasta Gallusová

1930 Vlasta Sedlmajerová

1931 Božena Jánská

1931 – 1932 Josef Svoboda

1932 – 1934 Ludmila Krejčová

1934 Stanislav Babůrek

1934 – 1936 Anežka Máchalová-Bínová

1937 – 1942 Bohumil Holčapek

1936 – 1937 Bohumila Slovenčíková

1937 Jan Holík

1936 – 1940 Jan Diviš

1938 – 1939 Bohumil Václavek

1940 Oldřich Polenda

1940 Karel Plaček

1940 Arnošt Karásek

1940 – 1941 Miluška Holčapková

1941 – 1942 Antonín Vacek

1942 – 1945 Jan Holik

1951 Marie Pešlová

1952 Josef Hrůza

1952 Gustav Kammermayer

1953 Alena Kulová

1953 Jaromíra Konecká

1953 Zdenka Pekárková

1953 – 1955 Eduard Dobeš

1955 – 1956 Ludmila Bočková

1956 – 1957 Anna Rivolová

1957 Kamila Sokolová

1957 – 1959 Emilie Přechová

1959 – 1960 Jiřina Bořecká

1960 – 1961 Eliška Herzánová

1961 – 1963 Miroslava Holíková

1965 Bohumil Horňanský

1965 – 1966 Miloslava Chvátalová

1966 – 1973 Miroslava Holíková

1973 – 1974 Alena Šplíchalová

1974 – 1975 Jana Víchová

1975 – 1976 Vlasta Mejzlíková

1976 – 1977 Mojmír Mucha

1977 – 1995 Miroslav Macháček

1979 – 1980 František Kříbala

1980 – 1981 Marie Doležalová

1981 – 1983 Jaroslava Roupcová

1983 – 1984 Božena Vojtová

1984 – 1990 Božena Šerháková

1994 – 2012 Jiřina Vodičková

1995 – 1998 Daniel Kostka

1998 – 2001 Marie Lamačová

1998 – 2006 Lenka Procházková

1999 - dosud Ivona Kudláčková

2001 - dosud Romana Kabelková

2012 - dosud Stanislava Vrbková

2014 – dosud Stanislava Dolejská

2016 - 2018  Dana Tesařová

kronika.jpg