Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

20. 10. 2012

 Základní škola Litohoř, příspěvková organizace, okres Třebíč

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Zpracováno v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 602/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti a žáky ZŠ a MŠ, dále zajišťuje stravování pro zaměstnance výše jmenovaného správního subjektu podle vyhlášky závodního stravování č. 84/2005 Sb.

 

 

Přihlášky, odhlášky a výběr stravy:

 • na základě písemné přihlášky na počátku stravování je strávník přihlášen na stravování na dobu neurčitou. Veškeré změny včetně zrušení stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud tak strávník - zákonný zástupce žáka - neučiní, tak stravné propadá, popřípadě může být i zpětně vymáháno.

 • oběd musí být přihlášen nebo odhlášen nejpozději do 7.30 hodin ráno. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

 • odhlášení si každý strávník provádí sám

 • po dobu nepřítomnosti strávníka ve škole je on nebo jeho zákonný zástupce povinen stravu odhlásit. Pouze první den nepřítomnosti ve škole je možno si oběd vyzvednout za dotovanou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte i zaměstnance není možno oběd odebrat

 • na základě zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů se první den nepřítomnosti žáka ve škole považuje za pobyt ve škole a žák má na oběd nárok

 • možné způsoby odhlášení stravy

 1. telefonicky ve škole na tel: 606 951 898

 2. telefonicky ve školní jídelně : 736 207 030

 • obědy lze odhlásit pouze v časovém období - viz výše

 • strávník má možnost výběru z jednoho jídla

 • jídelní lístek je vystaven ve školní jídelně, v základní škole a v mateřské škole

 

 

Provoz školní jídelny

 • výdejní doba pro děti a zaměstnance je od 11.20 - 12.20 hodin

 • pedagogické dozory jsou zajištěny pedagogickými pracovníky školy dle rozvrhu

 

 

Organizace výdeje:

 • žáci mohou vstoupit do školní jídelny pouze v doprovodu pedagogického dozoru

 • podle pokynů pedagoga se usadí ke stolům

 • po skončení jídla použité nádobí odnese k okénku

 • strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického pracovníka a kuchařky

 • strávníci jsou povinni chovat se ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

 

 

Podmínky odnášení obědů z výdejny:

 • v době nemoci - oběd bude vydán kuchařkou do čistého jídlonosiče přineseného strávníkem nebo jeho zástupcem

 • ovoce nebo zákusky sní žáci u stolu nebo si je odnesou k pozdější konzumaci domů

 

 

Dotazy a připomínky:

 • veškeré dotazy a připomínky se řeší s vedoucí školní jídelny

 

 

Platba stravného

 • způsoby úhrady stravného:

 1. hotově u vedoucí školní jídelny

 2. bezhotovostně na účet školy

splatnost vždy k 15. dni v následujícím měsíci

 

Ostatní:

 • mimořádný úklid - rozbité nádobí, rozlitý čaj apod ./ a čistotu stolů v jídelně během výdeje stravy zajišťuje kuchařka

 • nevolnost či úraz v jídelně je nutno nahlásit ředitelce školy

 

 

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování.

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

1. Obiloviny obsahující lepek

2. Korýši a výrobky z nich

3. Vejce a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7. Mléko a výrobky z něj

8. Suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové ořechy, ořechy

9. Celer a výrobky z nich

10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany (ve vyšších koncentracích)

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14. Měkkýši a výrobky z nich